Maria Leerberg, Mindfulnessuddannelse

Maria Leerberg,

Mindfulnessuddannelse

– én til én eller gruppeforløb - Meditation og afspændingshold.

Vores evne til at agere i stedet for at reagere, skal holdes vedlige. Det er her vi har ”magten” over udfaldet af en given situation, og ikke blot står som passiv tilskuer på sidelinjen.

Bådes som medarbejder, leder eller i din privatsfære, har du glæde af at holde din hjerne skarp og stressfri.

Stærkere samarbejder hos dine medarbejdere:

Når dine medarbejdere agerer mindfult hinanden imellem, vil der være langt færre konflikter og større forståelse for hinanden. Mindfulness principperne handler især om, hvad man selv bidrager med, og er en god indgangsvinkel til, at lære at kigge indad. Her kan du virkelig pleje det mentale arbejdsmiljø.

Mere empatisk og målrettet lederskab:

Man kan lære mange ting som leder, men en af de ting der kræver aktiv personlig træning, er styrkelsen af empati. En leder med gode empatiske evner sikre, at der bliver grebet ind på de rigtige tidspunkter især i forhold til stress og konflikter. Samtidig vil en leder med mindful tilgang, have skarpere evner i både forhandlingssituation som i kreative projekter.

Personlig udvikling:

Når man lever i den Vestlige verden i dag, er der konstant krav og deadlines der skal overholdes. Din evne til at være i alt dette uden at få stress, eller bare have et liv der ikke kører forbi dig, kan du styrke. Med mindfulness principperne under huden, vil du kunne navigere i dit liv, med en lagt større medbestemmelse. Du lærer ikke at være tilskuer til dit liv og samtidig at stoppe op og agere, i stedet for konstant at reagere.

Igennem mine Mindfulness hold, underviser jeg i principperne og giver redskaber til at få øje på egne udfordringer. Vi træner meditation, som er en grundkerne til at finde den nødvendige ro, der skal til for at man rykker sig.

Jeg laver skræddersyet hold og enkelt forløb, ud fra ønskede løsninger.

Bestil én til én eller hold meditation og afspænding til dine medarbejdere, det har de mindst lige så meget brug for som massage. Med en ugentlig meditation, hjælper du dine medarbejdere, med at skabe en god ro og balance, der har en direkte effekt på sygefraværet.

Der er tillige mulighed for, at tilmelde sig meditations og afspændingshold i Karlslunde, hvor der er aften holde mandage og eftermiddagshold lørdage.

Se mere her https://dinbalance.nu/