Lajla Glumby

Regnbuemeditaion

Jeg praktiserer selv tre ting hver eneste dag, som gør en forskel for mig. Simple teknikker, som jeg altid har ved hånden og kan læne mig op ad. Og ja, det kan til tider være utrolig udfordrende at følge disse retningslinjer, men effekten er, at jeg elsker mit liv – også når jeg føler, at jeg står på kanten af det hele.

Jeg minder mig selv dagligt om:

      At trække vejret dybt.

      At alt er lige, som det skal være.

      At være til stede lige her og nu – leve i nuet.

Jeg ved, at disse teknikker også kan og vil gøre en forskel for dig i dit liv. Alt bliver helt vidunderligt – også selvom det til tider ikke helt føles sådan – og gennem Regnbuemeditation kan du nå ind til dette sted, hvor du styrker din indre ro og balance, så du bedre og nemmere kan være i det, der nu engang er.

Det får du ..

      Fornyet bevidsthed om dit potentiale og dine værdier

      Bevidsthed om, at hvert eneste valg du tager, har en konsekvens

      Introduktion til regnbuemeditation

      Indre ro og balance

 

 

Indre velvære – Healing

Alle kan heale sig selv. Det er min tilgang til det. Det er ikke svært at heale. Healing handler ikke om at forstå, men at acceptere. For mig er healing at gå et skridt dybere end meditation. Meditation er også en måde at heale sig selv på, men når du healer, har du fokus på en helt anden måde. Du betragter dig selv og din hverdag på en ny måde. Du forbinder din ydre virkelighed med det, der foregår inden i dig selv. Det er, når du træder ind i den energi og overbevisning, at du er i stand til at heale dig selv.

Healing handler for mig om at se symboler og tegn, der ofte reflekterer det, din sjæl har brug for. Den dør aldrig, men ind imellem kan det føles som om den sygner hen. Det, der i virkeligheden sygner hen, er din følelse af glæde, kærlighed og lykke. Det mærker du måske især, når din fysiske krop, dine tanker og dine følelser udfordres med at være i  hverdagen, i verden. Og så kan du med rette spørge ind til, hvad det er, din sjæl eller kerne har brug for lige her og nu. Hvad har den brug for at blive fodret med?

Når du gør det, træder du ind i din bevidsthed, din kilde inden i dig og her finder du både anerkendelse og forståelse for det, du udfordres med og hvorfor. Du finder svar, der giver mening for dig. Det er healing. Kilden inden i mig er som en blomsterhave – spæde spirer, der titter frem, blomster i fuldt flor og afblomstring. Altid i live og levende.

Jeg bruger farverne, når jeg healer mig selv. Det gør jeg, fordi farverne fortæller mig uden omsvøb, hvad det er, jeg har brug for at kigge nærmere på. De fører mig hen til det område i mit liv, som har brug for at blive plejet.

Du vil lære:

      at alt er lige, som det skal være.

      at dit liv er dit ansvar

      at leve det med glæde og oprigtighed

      at finde ind til kernen i dig selv

      konkrete øvelser, som du kan gå direkte hjem og bruge